Kontakt

Remmers Baustofftechnik GmbH
Christian Mattioli, Tel.: +49 5432 / 83-315, cmattioli@remmers.de

Grundmursskydd & -renovering

Vi är specialister med över 60 års erfarenhet av alla typer av grundmursskydd för nybyggen och äldre byggnader, förebyggande och i efterhand, horisontal- och vertikalskydd, för alla lastfall från enkel golvfukt till vattentryck.

Fasadskydd & -renovering

Ett passande system för alla typer av fasader: Ju mer speciellt och komplext problemet är, desto bättre nytta har du av våra starka sidor: förstklassiga produktsystem kombinerat med expertis på området renovering av alla typer av grunder.

Byggnadsminnesvård

Byggnadsminnesvården är tveklöst det viktigaste området när det gäller byggnadsskydd. På detta område är vi ledande i Europa. Vi löser de riktigt svåra uppdragen när det gäller K-märkta byggnader med största möjliga strukturunderhåll.

Mögelsaneringssystem

Mögelangrepp i byggnader utgör en av de vanligaste hälsoriskerna. Här erbjuder vi möjligheten att förverkliga fuktskydd och värmeisolering i ett enda steg.

Innerisoleringssystem

Våra renoveringssystem för innerväggar är en viktig byggsten i vårt åtgärdspaket för energisparande byggnadsrenovering av befintliga strukturer och erbjuder sofistikerade helhetslösningar specialutformade för ett ytaktivt och högisolerande värmeskydd.

Betongskydd & -renovering

Trots hög kvalitet och hållbarhet kan det även uppstå skador på betong som kräver renovering och skyddstillägg. Olika typer av intern och extern påverkan kan påverka betongens hållbarhet permanent.

Golvsystem

Komposittätningssystem under våra beläggningar är enkla att använda, ekonomiska att bearbeta och har bevisat sina extremt höga säkerhetsmarginaler tack vare otaliga certifikat.