Kontakt

Remmers Baustofftechnik GmbH
Christian Mattioli, Tel.: +49 5432 / 83-315, cmattioli@remmers.de

Industrigolvsystem

Från minimal gångbelastning via mekaniskt hög körbelastning till hög punktbelastning. Du kan lita på Remmers golvbeläggningssystem. Pålitliga, ekonomiska och säkra.

Halksäkerhetssystem

Vi erbjuder individuella system- och detaljlösningar för nästa alla tänkbara krav i olika branscher. Halksäkerhetsklass kan anpassas efter specifika krav.

Elektriskt ledande system

Våra golvbeläggningssystem som uppfyller ESD-standarden är ett lämpligt alternativ när det handlar om mycket känsliga byggnadsdelar och känslig elektronik som måste skyddas även från den allra minsta elektrostatisk laddning.

Golvsystem som släpper igenom vattenånga

Där man kan räkna med uppåtstigande fukt, t.ex. vid kontaktpunkter med markytan, är våra golvbeläggningar som släpper igenom vattenånga en ekonomisk, ekologisk och säker lösning.

Beläggningssystem för dagrum

Ett golv ska inte bara klara uppåtstigande fukt eller hög belastning, det måste även vara helt ofarlig för rumsluften. Vi erbjuder ett komplett, VOC-testat produktsortiment som uppfyller AgBB:s stränga kriterier.

Beläggningssystem inom lantbruk

För att säkerställa en optimal funktionsförmåga inom lantbruk erbjuder vi anpassade skydd- och tätningssystem för nybyggnationer och renovering. Driftsstopp och skördeförluster minimeras.