Kontakt

Remmers Baustofftechnik GmbH
Christian Mattioli, Tel.: +49 5432 / 83-315, cmattioli@remmers.de

Lasyrer, färger och träfärger

Passande produkter för alla användningsområden: Våra träskydds- och -förädlingsprodukter för inom- och utomhusbruk finns i fem primärfärger och de lättbegripliga symbolerna gör det lätt att hitta önskat användningsområde.

Trälack & betser

Vårt trälackssortiment för inredningsdetaljer: från NC-lack för normala krav till det högkvalitativa PUR-lacksortimentet. Med betskonceptet finns det inga gränser när det gäller framställningen av betsfärgtoner tack vare den individuella byggsatsprincipen.

Beläggning för fönster & trädetaljer

Våra framtidsinriktade innovationer håller fönsterramar och dörrar av trä unga för evigt. Våra beläggningssystem ger eleganta och hållbara ytor. De moderna råmaterialen gör att Induline Premium-Coatings uppfyller de allra högsta kvalitetsstandarder.

Fogmassor, lim & montageskum

Här finns alla aktuella tekniker representerade: klassisk akrylatbaserad fogmassa, tvärbindande alkoxybaserad fogmassa, moderna MS-polymerer och PU-baserad fogmassa/lim och montageskum.

Träskydd, bandskydd & trärenovering

Vi vet hur komplexa byggproblem kan vara på området träskydd och att dessa alltid kräver nya individuella lösningar. Vårt breda sortiment med kvalitetsprodukter erbjuder dig en rad olika alternativ. Dra nytta av mer än sex decenniers erfarenhet.