Vår historia

Framgångsrika på marknaden i över 60 år

1949

Företaget Bernhard Remmers grundas

1963

Aida Kiesol utvecklas och lanseras

1970

Ett dotterföretag i Holland grundas

1977

Utbildnings- och distributionscentrum i Heidelberg grundas

1980

Verksamhetsområdena delas in o trä- och byggnadsskydd

1989

500 medarbetare uppnår en omsättning på 100 miljoner tyska mark

1994

Fabriken i Bad Düben färdigställs och tas i drift

1996

Bernhard-Remmers-akademin grundas

1997

Nytt kundcentrum öppnas i Löningen

2000

Bernhard-Remmers-priset delas ut för första gången

2006

Ny varumärkesidentitet lanseras

2008

Remmers tar över företaget 3H-Lacke

2011

Remmers logistikcentrum

2011

Distribution och produktion byggs om

2011

3H-Lacke kompetenscentrum

2013

Remmers tilldelas ”European Award for Logistics Excellence” för sitt 24 h-logistikkoncept