Artikel nr 205904

  Färgnyans: Anti-Insekt | 2059
  Storlek / mängd

  productpage.characteristics.hazard.label

  • SR_BZ_1a

  Produktspecifikationer

  De angivna värdena representerar typiska produktegenskaper och skall inte tolkas som bindande produktspecifikationer.

  Användningsområde

  • AW_SpZ_3
  • AW_SpZ_11
  • AW_SpZ_5
  • AW_HK_55

  Egenskaper

  • EG_SpZ_4
  • EG_SpZ_5
  • EG_SpZ_6
  • EG_SpZ_7
  • Förberedelse för arbete
   • Krav på underlag

    U1_SpZ_1

   • Förberedelser

    U2_SpZ_1

  • Applicering
   • VA1_SpZ_2

    Förslut öppnade behållare väl och använd allt innehåll så snart som möjligt.

  • Applicerings instruktioner
   • VA2_SpZ_3

   • Torkning

    Torktiderna förlängs av låga temperaturer, liten luftväxling och hög luftfuktighet.

  • Arbetsredskap/rengöring
   • Rengör verktyg direkt efter användning med thinner och rengöringsmedel för penslar.

    Se till att eventuella rester från rengöring kasseras på rätt sätt.

  • Lagring/hållbarhet
   • LG_A_11

  • product.furtherinformation.hint.headline
   • H_HL_11

  • product.furtherinformation.disposalhint.headline
   • SR_E_4

    SR_EAS_1

  • product.furtherinformation.security.headline
   • För mer information om säkerhet vid transport, lagring och hantering samt avfallshantering och miljöskydd, se det aktuella säkerhetsdatabladet

  Dina kontaktpersoner

  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Det finns för närvarande inga möten eller seminarier.

  octagencmscontactcardcomponent.title.fallback.singular

  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Det finns för närvarande inga möten eller seminarier.

  Dina kontaktpersoner

  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Det finns för närvarande inga möten eller seminarier.

  Dina kontaktpersoner

  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Det finns för närvarande inga möten eller seminarier.