product.code

  Färgnyans: HK-Lasur | 2250
  Färgnyans: HK-Lasur | 2250
  variantselector.color.selectionhint
  Storlek / mängd

  product.downloads.header

  productpage.classificationbox.header

  productpage.characteristics.infotext

  productpage.applicationscope.label

  • Trä utomhus
  • AW_HL_16
  • Icke dimensionsstabila träkomponenter: t.ex. staket, korsvirke, carportar, träbeklädnader
  • Begränsat dimensionsstabila träkomponenter: t.ex. fönsterluckor, profilbrädor, trädgårdsskjul
  • Dimensionsstabila träkomponenter (endast som primer): t.ex. fönster och dörrar
  • Primer-, mellan- och toppskikt

  productpage.characteristics.label

  • EG_IL_11
  • EG_HL_34
  • EG_HL_35
  • EG_HL_36
  • EG_HL_37
  • EG_HL_21
  • EG_HL_22
  • EG_HL_38
  • EG_HL_16
  • product.furtherinformation.preparement.headline
   • product.furtherinformation.bulletpoints.undergroundrequiremtnts

    Dimensionsstabila träkomponenter: Träfuktighet 11–15 %

    Begränsat dimensionsstabila och icke dimensionsstabila träkomponenter: Träfuktighet max. 18 %

   • product.furtherinformation.bulletpoints.preparements

    U2_HL_8

    U2_HL_5

    U2_HL_9

    Se BFS-datablad nr 18 ”Beläggningar på trä och träbaserade material utomhus”.

  • product.furtherinformation.processing.headline
   • Rör om produkten väl.

    VA1_HL_12

    Applicera produkten i fiberriktningen

    Utför den andra strykningen när produkten torkat.

    VA1_HL_13

    Förslut öppnade behållare väl och använd allt innehåll så snart som möjligt.

  • product.furtherinformation.processinghints.headline
   • Kontrollera vidhäftning och nyans samt förenlighet med underlaget genom att applicera produkten på provytor.

    VA2_HL_8

    Använd färglös, vit och hemlock endast på ytor utomhus som inte är direkt väderutsatta, t.ex. under takfot eller för grundning.

    VA2_HL_10

    VA2_HL_14

    VA2_HL_13

    VA2_HL_24

    VA2_HL_4

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.drying

    Torktiderna förlängs av låga temperaturer, liten luftväxling och hög luftfuktighet.

    H_HL_2

    H_HL_4

    H_HL_3

  • product.furtherinformation.workingtool.headline
   • GR_ECO_1

    Avfallshantera rengöringsresterna korrekt.

  • product.furtherinformation.storage.headline
   • I oöppnad originalbehållare på en sval och torr plats skyddad mot frost är lagringstiden minst 36  månader.

  • product.furtherinformation.consumption.headline
   • VB_HL_1

  • product.furtherinformation.hint.headline
   • På hyvlat lärkträ och mycket kådrikt barrvirke kan produktens vidhäftning och väderbeständighet försämras, speciellt vid liggande årsringar, kvistar och kådrika höstvedsområden. På sådana ställen måste man räkna med kortare underhålls- och renoveringsintervaller. Den enda åtgärden som kan vidtas är väderåldring eller mycket grov slipning av träytan (P80). För grovsågat virke i dessa träslag måste man räkna med betydligt längre underhålls- och renoveringsintervall.

  • product.furtherinformation.disposalhint.headline
   • Större produktrester ska avfallshanteras i originalförpackningen i enlighet med gällande föreskrifter. Helt tömda förpackningar ska lämnas in för återvinning. Får inte avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall. Förhindra att produkten hamnar i avloppssystemet. Häll inte produkten i avloppet.

  • product.furtherinformation.security.headline
   • För mer information om säkerhet vid transport, lagring och hantering samt avfallshantering och miljöskydd, se det aktuella säkerhetsdatabladet

  octagencmscontactcardcomponent.title.fallback.plural

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  09 januari

  octagencmscontactcardcomponent.title.fallback.singular

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  09 januari

  octagencmscontactcardcomponent.title.fallback.plural

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  09 januari

  octagencmscontactcardcomponent.title.fallback.plural

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  09 januari