Artikel nr 225620

  Färgnyans: HK-Lasur 3in1 | 2256
  Färgnyans: HK-Lasur 3in1 | 2256
  Vänligen välj en kulör

  Produktspecifikationer

  De angivna värdena representerar typiska produktegenskaper och skall inte tolkas som bindande produktspecifikationer.

  Användningsområde

  • Trä utomhus
  • AW_HL_16
  • Icke dimensionsstabila träkomponenter: t.ex. staket, korsvirke, carportar, träbeklädnader
  • Begränsat dimensionsstabila träkomponenter: t.ex. fönsterluckor, profilbrädor, trädgårdsskjul
  • Dimensionsstabila träkomponenter (endast som primer): t.ex. fönster och dörrar
  • Primer-, mellan- och toppskikt

  Egenskaper

  • EG_IL_11
  • EG_HL_34
  • EG_HL_35
  • EG_HL_36
  • EG_HL_37
  • EG_HL_21
  • EG_HL_22
  • EG_HL_38
  • EG_HL_16
  • Förberedelse för arbete
   • Krav på underlag

    Dimensionsstabila träkomponenter: Träfuktighet 11–15 %

    Begränsat dimensionsstabila och icke dimensionsstabila träkomponenter: Träfuktighet max. 18 %

   • Förberedelser

    U2_HL_8

    U2_HL_5

    U2_HL_9

    Se BFS-datablad nr 18 ”Beläggningar på trä och träbaserade material utomhus”.

  • Applicering
   • Ordentligt omrörning

    VA1_HL_12

    Applicera produkten i fiberriktningen

    Utför den andra strykningen när produkten torkat.

    VA1_HL_13

    H_B_4

    Förslut öppnade behållare väl och använd allt innehåll så snart som möjligt.

  • Applicerings instruktioner
   • Kontrollera vidhäftning och nyans samt förenlighet med underlaget genom att applicera produkten på provytor.

    Före lackering av tekniskt modifierade träslag och träbaserade material ska en provlackering och ett test för kontroll av lämpligheten för det önskade användningsområdet utföras.

    VA2_HL_8

    Använd färglös, vit och hemlock endast på ytor utomhus som inte är direkt väderutsatta, t.ex. under takfot eller för grundning.

    VA2_HL_32

    VA2_HL_33

    VA2_HL_34

    VA2_HL_10

    VA2_HL_14

    VA2_HL_13

    VA2_HL_24

    VA2_HL_4

   • Torkning

    Torktiderna förlängs av låga temperaturer, liten luftväxling och hög luftfuktighet.

    H_HL_2

    H_HL_4

    H_HL_3

  • Arbetsredskap/rengöring
   • Rengör verktyg direkt efter användning med thinner och rengöringsmedel för penslar.

    Se till att eventuella rester från rengöring kasseras på rätt sätt.

  • Lagring/hållbarhet
   • I oöppnad originalbehållare på en sval och torr plats skyddad mot frost är lagringstiden minst 36  månader.

  • product.furtherinformation.consumption.headline
   • VB_HL_1

  • product.furtherinformation.hint.headline
   • På hyvlat lärkträ och mycket kådrikt barrvirke kan produktens vidhäftning och väderbeständighet försämras, speciellt vid liggande årsringar, kvistar och kådrika höstvedsområden. På sådana ställen måste man räkna med kortare underhålls- och renoveringsintervaller. Den enda åtgärden som kan vidtas är väderåldring eller mycket grov slipning av träytan (P80). För grovsågat virke i dessa träslag måste man räkna med betydligt längre underhålls- och renoveringsintervall.

    Observera reglerna för konstruktivt träskydd.
    Använd inte på horisontala ytor utan dräneringslutning och utan kantradie. Undvik ackumulering av fukt.

  • product.furtherinformation.disposalhint.headline
   • Större produktrester ska avfallshanteras i originalförpackningen i enlighet med gällande föreskrifter. Helt tömda förpackningar ska lämnas in för återvinning. Får inte avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall. Förhindra att produkten hamnar i avloppssystemet. Häll inte produkten i avloppet.

  • product.furtherinformation.security.headline
   • För mer information om säkerhet vid transport, lagring och hantering samt avfallshantering och miljöskydd, se det aktuella säkerhetsdatabladet

  Dina kontaktpersoner

  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Det finns för närvarande inga möten eller seminarier.

  octagencmscontactcardcomponent.title.fallback.singular

  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Det finns för närvarande inga möten eller seminarier.

  Dina kontaktpersoner

  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Det finns för närvarande inga möten eller seminarier.

  Dina kontaktpersoner

  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Det finns för närvarande inga möten eller seminarier.