Artikel nr 232820

  Färgnyans: Rofalin Acryl Plus | 2328
  Färgnyans: Rofalin Acryl Plus | 2328
  Vänligen välj en kulör
  Storlek / mängd

  Produktspecifikationer

  De angivna värdena representerar typiska produktegenskaper och skall inte tolkas som bindande produktspecifikationer.

  Användningsområde

  • Trä utomhus
  • Begränsat dimensionsstabila träkomponenter: t.ex. fönsterluckor, profilbrädor, trädgårdsskjul
  • Icke dimensionsstabila träkomponenter: t.ex. staket, korsvirke, carportar, träbeklädnader
  • AW_D_11
  • AW_D_9

  Egenskaper

  • EG_D_5
  • EG_HL_23
  • Flagnar inte
  • EG_D_11
  • Väderbeständig och fuktreglerande
  • Lågt lösningsmedelsinnehåll, miljövänlig, mild lukt
  • EG_GR_52
  • EG_D_20
  • Förberedelse för arbete
   • Krav på underlag

    Begränsat dimensionsstabila och icke dimensionsstabila träkomponenter: Träfuktighet max. 18 %

   • Förberedelser

    Ta noggrant bort all smuts, fett och gammal lös beläggning.

     

    U2_D_11

    Slipa ned grånade och vittrade träytor tills ett bärkraftigt underlag erhållits.

    U2_HL_5

    U2_D_5

    Se BFS-datablad nr 18 ”Beläggningar på trä och träbaserade material utomhus”.

    U2_D_10

    U2_D_13

    U2_D_14

     

    Zink (rostfr. stål):

    Tvätta med ammoniakbaserat vätmedel och en slipdyna. Observera BFS-datablad nr 5.

    U2_D_25

     

    U2_D_32

    U2_D_33

    U2_D_34

    U2_D_35

    U2_D_36

  • Applicering
   • Rör om ordentligt och applicera snabbt med pensel eller rulle.

    Följ torktiderna mellan appliceringarna.

    VA1_D_28

  • Applicerings instruktioner
   • Före lackering av tekniskt modifierade träslag och träbaserade material ska en provlackering och ett test för kontroll av lämpligheten för det önskade användningsområdet utföras.

    VA2_D_11

    VA2_D_5

    VA2_D_6

    VA2_D_7

   • Torkning

    Torktiderna förlängs av låga temperaturer, liten luftväxling och hög luftfuktighet.

  • Arbetsredskap/rengöring
   • Verktygen ska rengöras med vatten och diskmedel omedelbart efter användning.

    Se till att eventuella rester från rengöring kasseras på rätt sätt.

  • Lagring/hållbarhet
   • I oöppnad originalbehållare på en sval och torr plats skyddad mot frost är lagringstiden minst 36  månader.

  • product.furtherinformation.hint.headline
   • På hyvlat lärkträ och mycket kådrikt barrvirke kan produktens vidhäftning och väderbeständighet försämras, speciellt vid liggande årsringar, kvistar och kådrika höstvedsområden. På sådana ställen måste man räkna med kortare underhålls- och renoveringsintervaller. Den enda åtgärden som kan vidtas är väderåldring eller mycket grov slipning av träytan (P80). För grovsågat virke i dessa träslag måste man räkna med betydligt längre underhålls- och renoveringsintervall.

    Observera reglerna för konstruktivt träskydd.
    Använd inte på horisontala ytor utan dräneringslutning och utan kantradie. Undvik ackumulering av fukt.

  • product.furtherinformation.disposalhint.headline
   • Större produktrester ska avfallshanteras i originalförpackningen i enlighet med gällande föreskrifter. Helt tömda förpackningar ska lämnas in för återvinning. Får inte avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall. Förhindra att produkten hamnar i avloppssystemet. Häll inte produkten i avloppet.

  • product.furtherinformation.security.headline
   • För mer information om säkerhet vid transport, lagring och hantering samt avfallshantering och miljöskydd, se det aktuella säkerhetsdatabladet

  Dina kontaktpersoner

  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Det finns för närvarande inga möten eller seminarier.

  octagencmscontactcardcomponent.title.fallback.singular

  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Det finns för närvarande inga möten eller seminarier.

  Dina kontaktpersoner

  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Det finns för närvarande inga möten eller seminarier.

  Dina kontaktpersoner

  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com
  Centrum

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Det finns för närvarande inga möten eller seminarier.