product.code

  Färgnyans: Rofalin Acryl Plus | 2329
  Färgnyans: Rofalin Acryl Plus | 2329
  variantselector.color.selectionhint
  Storlek / mängd

  product.downloads.header

  productpage.classificationbox.header

  productpage.characteristics.infotext

  productpage.applicationscope.label

  • Trä utomhus
  • Begränsat dimensionsstabila träkomponenter: t.ex. fönsterluckor, profilbrädor, trädgårdsskjul
  • Icke dimensionsstabila träkomponenter: t.ex. staket, korsvirke, carportar, träbeklädnader
  • AW_D_11
  • AW_D_9

  productpage.characteristics.label

  • EG_D_5
  • EG_HL_23
  • Flagnar inte
  • EG_D_11
  • Väderbeständig och fuktreglerande
  • EG_D_9
  • EG_GR_52
  • EG_D_20
  • product.furtherinformation.preparement.headline
   • product.furtherinformation.bulletpoints.undergroundrequiremtnts

    Begränsat dimensionsstabila och icke dimensionsstabila träkomponenter: Träfuktighet max. 18 %

   • product.furtherinformation.bulletpoints.preparements

    Avlägsna smuts, fett och lös gammal färg helt.

    U2_D_11

    Slipa ned grånade och vittrade träytor tills ett bärkraftigt underlag erhållits.

    U2_HL_5

    U2_D_5

    Se BFS-datablad nr 18 ”Beläggningar på trä och träbaserade material utomhus”.

    U2_D_10

    U2_D_13

    U2_D_14

    U2_D_21

    U2_D_22

    U2_D_25

    U2_D_32

    U2_D_33

    U2_D_34

    U2_D_35

    U2_D_36

  • product.furtherinformation.processing.headline
   • VA1_D_10

    Följ torktiderna mellan appliceringarna.

    VA1_D_28

  • product.furtherinformation.processinghints.headline
   • VA2_D_11

    VA2_D_5

    VA2_D_6

    VA2_D_7

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.drying

    Torktiderna förlängs av låga temperaturer, liten luftväxling och hög luftfuktighet.

  • product.furtherinformation.workingtool.headline
   • Verktygen ska rengöras med vatten och diskmedel omedelbart efter användning.

    Avfallshantera rengöringsresterna korrekt.

  • product.furtherinformation.storage.headline
   • I oöppnad originalbehållare på en sval och torr plats skyddad mot frost är lagringstiden minst 36  månader.

  • product.furtherinformation.hint.headline
   • På hyvlat lärkträ och mycket kådrikt barrvirke kan produktens vidhäftning och väderbeständighet försämras, speciellt vid liggande årsringar, kvistar och kådrika höstvedsområden. På sådana ställen måste man räkna med kortare underhålls- och renoveringsintervaller. Den enda åtgärden som kan vidtas är väderåldring eller mycket grov slipning av träytan (P80). För grovsågat virke i dessa träslag måste man räkna med betydligt längre underhålls- och renoveringsintervall.

  • product.furtherinformation.disposalhint.headline
   • Större produktrester ska avfallshanteras i originalförpackningen i enlighet med gällande föreskrifter. Helt tömda förpackningar ska lämnas in för återvinning. Får inte avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall. Förhindra att produkten hamnar i avloppssystemet. Häll inte produkten i avloppet.

  • product.furtherinformation.security.headline
   • För mer information om säkerhet vid transport, lagring och hantering samt avfallshantering och miljöskydd, se det aktuella säkerhetsdatabladet

  octagencmscontactcardcomponent.title.fallback.plural

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  09 januari

  octagencmscontactcardcomponent.title.fallback.singular

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  09 januari

  octagencmscontactcardcomponent.title.fallback.plural

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  09 januari

  octagencmscontactcardcomponent.title.fallback.plural

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  Remmers Scandinavia Filial

  info.scandinavia@remmers.com

  09 januari