©

Företag

Från enmansföretag till ett starkt medelstort företag

Vi skapar, skyddar och vidmakthåller värden

Remmerskoncernen grundades 1949 av Bernhard Remmers och är fortfarande ett fristående familjeföretag. Specialisten inom tillverkning av byggkemiska produkter, träfärger, trälacker och industrilacker arbetar med cirka 1 600 högkvalificerade specialister, över 400 problemlösande produktsystem samt mångårig expertis inom branschens viktigaste kompetensområden.

Vi erbjuder äkta mervärde i samarbete med nationella och internationella partner. När det gäller säkra system, kompetent expertis och skräddarsydd kundservice, är Remmers det ledande varumärket.

©

Partnerskap i ett internationellt nätverk

Gränslöst tänkande tillåter gränslös handling

Från Tyskland till hela världen. Vi rör oss i en bransch, där marknaden
blir allt mer världsomspännande, kunder och affärspartner blir allt mer internationellt inriktade
och produkt- och projektkraven inte längre håller sig inom några landsgränser. Remmers upptäckte denna potential tidigt och arbetar idag med en växande exportandel på över 35 % i fler än 30 europeiska länder. Med sakkunskap, produktlösningar och tjänster följer vi våra kunder till deras hemort och till deras arbetsplats.

Mer kunskap innebär även ökad prestation

Remmerskoncernen verkar på många olika marknader. Våra produkter omfattar allt från byggnads-, trä- och golvskydd till industriella lacksystem. Våra kunder är bl.a. hantverkare, planerare och handelsorganisationer men även byggherrar. Vår portfölj omfattar såväl enskild produktanvändning som den fullständiga utformningen och genomförandet av ett byggnadsprojekt eller av en industriell lackeringslinje.

Vi uppfyller dessa krav i många olika steg genom att skapa kompetensteam: Kunskapsutbyte och kunskapsöverföring med Bernhard Remmers Akademie. Heltäckande objektverksamhet med Remmers Fachplanung. Analyser och certifieringar med Bernhard Remmers Institut für Analytik. Och givetvis produkt- och systemlösningar under det övergripande varumärket Remmers.

Bernhard Remmers Akademie grundades på initiativ av hantverksindustrin, Deutsche Stiftung Denkmalschutz (den tyska stiftelsen för skydd av kulturminnen) och Bernhard Remmers. Med nydanande utbildningskoncept inriktade på aktuella standarder och riktlinjer samt ett unikt tillfälle att bygga upp lönsamma nätverk erbjuder vi mervärdestjänster – bildar kunskap. Kunskap i nätverk. Kunskap skapar värden.

Remmers Fachplanung

Förutom tillförlitliga produkt- och systemlösningar spelar ytterligare faktorer också en avgörande roll, i synnerhet vid stora projekt. Våra högkvalificerade medarbetare från Remmers Fackplanung finns alltid till hands för att hjälpa dig med allt från analyser, rådgivning och utformning till slutligt genomförande. Då tar vi naturligtvis hänsyn till de aktuella nationella och internationella riktlinjerna och utgår från dina individuella behov.

Ett fristående, ackrediterat laboratoriebolag garanterar absolut neutralitet vid genomförandet av analyser och certifieringar. BRIfA:s analytiska tjänster och moderna undersökningsmetoder omfattar bland annat områdena trä, mineraliska byggnadsmaterial, beläggningar, färger och lacker. Lika mångsidiga är också uppdragsgivarna, som består av privatkunder, arkitekter, förädlingsföretag eller offentliga institut.

Av nydanande idéer gör vi praktiska lösningar

För att kunna erbjuda verkligt nydanande och marknadsanpassade lösningar sysselsätter vi över 80 experter på våra forsknings- och utvecklingsavdelningar. Här handlar det dagligen om att utveckla framtidsorienterade samt miljö- och resurssnåla produktsystem: För säkert och hållbart skydd av byggnadsdelar, byggnader och ytor.

Våra kompetenscentrum förfogar över den senaste maskin- och anläggningstekniken och gör det möjligt att simulera hela produktionsprocessen under verkliga betingelser. Även de generöst tilltagna kund-, service- och utbildningslokalerna är integrerade i Technikum och möjliggör en fullständig kundorientering.

Vår expertis – från källare till tak

Byggande, sanering och reparation har varit Remmers kärnkompetenser sedan företaget grundades. Då är kraven och användningsområdena mångbottnade. Vi är väl insatta i nationella och internationella standarder och riktlinjer och använder oss av vår mångåriga expertis för att skydda och upprätthålla värden vid byggande.

System som garanterar en säker grund

Golvbeläggningens beskaffenhet är en avgörande framgångsfaktor, i synnerhet i utrymmen som används i industrimiljö och på ytor som utsätts för stora påkänningar. Framför allt när det gäller arbets- och hygiensäkerhet och hållbarhet på lång sikt bör inga kompromisser göras. Remmers erbjuder ett stort antal skydds- och dekorationslösningar.

Det bästa för att skydda, vårda och förädla

Naturmaterialet trä spelar en central roll i många av våra kunders privat- och arbetsliv. Med hjälp av sina produkter och system har Remmers tidigt strävat efter att ge det inbyggda träet ett naturligt skydd. I form av högvärdiga färgsystem utvecklar vi idag en mängd olika skyddande och dekorativa lösningar.

Tekniskt kunnande inom industriell beläggning

När Europas ledande leverantör av byggkemiska produkter tar till sig nya kompetensområden och uppmärksammar högkvalificerade experter inom den industriella yttekniken, då uppstår en stark förbindelse för framtiden. Tillsammans med våra kunder tar vi fram exakta inställningar, som stöds av högkvalificerade applikations- och torkexperter.

Logistikkoncept, som redan ingår i produktionen

Snabb tillgång till kvalitet

Med hänsyn till den kraftiga tillväxten och de ökande kundkraven har Remmers byggt upp den integrerade logistiken till en kärnkompetens i företaget. Samtliga processer, från råvaruinköp, produktion och lagerhållning till distribution, har optimerats genomgående och anpassats till varandra. Resultatet är ett koncept, som gör det möjligt att leverera individuellt beställda och tillverkade produkter på kortast möjliga tid, oavsett var i världen man befinner sig. I det nya, integrerade logistikkonceptet är samtliga processer optimerade och anpassade för framtida volymtillväxt. Med ett för branschen unikt 24-timmars logistikkoncept (24 timmar från ordermottagning till leverans) är vi redan mycket framgångsrika i Tyskland och i några grannländer. Detta försprång kommer vi att bygga ut kontinuerligt i hela Europa.

©
©

Skräddarsydda tjänster nära kunden

En förbindelse mellan människor och för människor

Effektiva beslutsprocesser, korta leveranstider och närheten till kunden är hemligheten bakom våra tjänster. Remmers har över 400 experter och tillämpningstekniker över hela Europa och tillhandahåller det tätaste nätet för kompetent rådgivning på plats.

Serviceteamen har många års erfarenhet och är specialutbildade i marknads- och kundbehov. Oavsett om det gäller hantverkare eller planerare, tekniskt eller objektspecifikt stöd litar vi på samarbeten mellan människor och söker långsiktiga partnerskap på samma nivå. Vi erbjuder även råd om produktanvändning, konceptplanering, lagar och föreskrifter, tekniska innovationer samt nya designtrender.

Vårt företags historia

Allt börjar i ett dragigt garage. Medan hela Tyskland håller på att byggas upp under efterkrigstiden, grundar Bernhard Remmers sitt företag i Löningen i Niedersachsen. Redan från början strävar han efter personliga samtal med kunder och leverantörer och genom att identifiera byggproblem i ett tidigt skede kunde han långsamt och säkert bygga upp sitt företag till ett internationellt företag med dotterbolag i hela Europa.