©

Trälacker och betser

Fullständigt sortiment för hantverk och serietillverkning

På 70 år har Remmers blivit en ledande specialist inom träförädling och träytbeläggning i hela Europa.

Det är framför allt den målinriktade utvecklingen av beständiga lacksystem – även för nischade tillämpningar – som gör Remmers till en stark partner. Vårt leveransprogram omfattar således träfärger för pensel och roller, industriella beläggningssystem för trä i trädgården, profilbrädor, möbler, fönster och dörrar. Det befintliga sortimentet av trälacker och betser riktar sig framför allt till användare inom snickerihantverksområdet samt till specialiserade företag för standardbeläggningar inom områdena:

  • Boende-, sov-, köks- och badrumsmöbler
  • Inredning
  • Butiks- och mässbyggnad
  • Trappkonstruktion
  • Fartygsinredning

Alla produkter fokuserar på användarvänlighet och hållbarhet. Vi hjälper våra kunder med produktval och produktionsprocesser och erbjuder högkvalificerat stöd från våra serviceteam.

Vattenbaserade lacksystem

Remmers Aqua-lacker erbjuder snickerihantverkare och specialiserade företag, som arbetar med standardbeläggning av trä och trämaterial, ett fullständigt program av vattenbaserade lacker som verkliga alternativ till hittillsvarande, lösningsmedelshaltiga 2K-innerlacker.

Lösningsmedelsbaserade lacksystem

Tvåkomponents-PUR-lacksystemet är utformat för lackering av trä och trämaterial inom områdena bostads-, sov-, köks- och badrumsmöbler, inredning, butik- och mässbyggnad samt fartygsinredning. Dessutom erbjuder systemet enkla lösningar för lackering av glas, olika plastmaterial och olika metaller.

Oljor och vax

Remmers erbjuder färglösa och pigmenterade alternativ till konventionella lacker för fullständiga inredningar, trägolv och förädling av trätrappor på basis av naturliga oljor och naturligt vax.

All slags betsning

Remmers högflexibla betsningskoncept sätter inga gränser när det gäller att skapa betsfärgtoner – tack vare den individuella byggsatsprincipen. Med endast tre till fyra olika standardbetser, som kan blandas med varandra och göras ljusare efter tycke och smak, har du möjlighet att ta fram de mest olika färgnyanserna från träbetsning som är särskilt anpassade efter ditt träslag.

Kompletterande produkter

I denna kategori finns sortimentskompletteringar, som är allmängiltiga ifråga om tillämpningsområde eller som kan användas i samband med många träfärger.

©

Remmers kompetenscenter för träytor

På våra kompetenscenter har vi möjlighet att simulera alla hantverksmässiga och industriella lackappliceringsförfaranden med våra kunder.

Kompetenscenter? Precis! Eftersom Remmers inte bara kan trähantverk utan även är en betydande lackleverantör inom den europeiska möbelindustrin med dotterbolaget Remmers Industrielacke GmbH, håller koncernen igång två kompetenscenter. Ett med inriktning på hantverksförfaranden och det andra på industriella applikationsförfaranden genom dotterbolaget Remmers Industrie-Lacke.

Således säkerställer vi att alla våra kunder får perfekt, tillämpningstekniskt stöd!

Vi växer med våra kunder!