• ©

    Träfärger och trälacker

    Träfärger, lacker, lasyrer, målning och skydd

Trä är en förnybar råvara och används för byggnadselement i moderna träkonstruktioner. Många användningsområden kräver helt olika produktsystem för att skydda och förädla träet. För detta erbjuder Remmers ett omfattande fullständigt sortiment, som inte lämnar någonting övrigt att önska.

Våra områden

Mångårigt beprövade lasyrer, grundfärger, väderskyddsfärger, lacker och oljor för trä inom- och utomhus, till exempel för möbler. Finns i flera färger, särskilt för användning med pensel och roller.

Produktsystem för hantverksmässig och standardiserad träförädling inomhus, i synnerhet för sprutapplicering. Högbeständiga, lösningsmedelsbaserade PUR-lacker, miljövänliga, effektstarka Aqua-lacker, oljor och vaxsamt de betsningsmedel för färgsättning som passar för detta.

Produkter A–Ö

Vi sysselsätter över 80 experter på våra forsknings- och utvecklingsavdelningar, som dagligen utvecklar framtidsinriktade, miljö- och resurseffektiva produktsystem.

Träfärger

search.page.totalResults
  search.page.showAllFacets

search.content.content.viewSelection.title

product.code

Vattenbaserad, täckande, isolerande grund- och mellanbeläggning för sprutapplicering

product.code

Vattenbaserad, täckande mellan- och slutskikt för husdörrar med förhöjd beständighet mot skrapmärken och handcreme