©

Beläggningar för fönster och dörrar

Induline Premium Coatings

Impregneringar

Induline-impregneringar erbjuder nödvändigt skydd mot svamp som missfärgar och bryter ner trä och vid behov mot insekts- och termitangrepp. De skyddar dessutom träfönstrets känsligaste områden. Skyddet är grundförutsättningen för att träfönstret skall hålla länge.

Grundningar

Induline-grundningar sörjer för den bästa vidhäftningen hos efterföljande beläggningar mot underlaget. Detta är grundförutsättningen för långlivade ytor. Dessutom tar Induline-grundningen hand om ytterligare uppgifter beroende på önskemål för yta eller träslag.

Mellanliggande beläggningar

Industriellt påförs Induline i mellanliggande beläggningar i flödes- eller Dynflow-processen, vilket gör beläggningsprocessen rationell. Dessutom skapas ett optimalt fuktskydd för träinslagen. För hantverksmässig tillämpning, ytterdörrar och problemträ står sprutkvaliteter för särskilt god isoleringsverkan till förfogande.

Slutbeläggningar

Induline-slutbeläggningar är den främsta orsaken till de extremt långa renoveringsintervallen för våra beläggningssystem. Bindemedlets andel och kvalitet avgör lackkvaliteten och därmed även den färdiga ytans livslängd.

Natureffektlackering

Det finns en växande önskan om att visa upp byggelement, i synnerhet dem av ljusa träslag, på ett ännu mer naturligt sätt. Med det vattenbaserade natureffektlacket Induline NW-740/05 kan trä/aluminiumfönster, fönster, uterum och husdörrar i trä förädlas.

Mellan- och slutbeläggning för trä/aluminiumfönster

Kombinationen av trä och aluminium gör alla fönster till en höjdare. Utan direkt väderpåverkan kan man skapa ytor med högtransparent utseende och ett haptiskt uttryck för eleganta möbler. Lackerat eller oljat utseende: Garanterar att träet alltid ser naturligt ut och känns mjukt.

Slutbeläggning för ytterdörrar

Träytterdörren är husets visitkort och det viktigaste arkitektoniska designelementet för fasadens utseende. Ytan är dock särskilt utsatt för de mekaniska påkänningar som förekommer till vardags. Remmers högkvalitativa 1K-slutbeläggningar sätter en helt ny standard.

Kompletterande produkter

Denna kategori omfattar sortimentskompletteringar som är allmängiltiga i fråga om användningsområde eller som kan användas i samband med många olika trälacker och betser.

Synat i sömmarna

Garanterat säkert

Utvecklingen av Remmers fönster- och dörrbeläggningar har ett mycket starkt fokus på lång livslängd och 100 % säkerhet. Tack vare flera decenniers marknadserfarenhet inom tillämpningsteknik, forskning och utveckling samt genom de allra modernaste rönen från råvarumarknaderna kan vi garantera denna säkerhet.

För att garantera Remmers beläggningssystems varaktiga funktion testas de regelbundet och synas i sömmarna av renommerade institutioner. I komplicerade förfaranden sätts produkterna på prov i fråga om verkan, livslängd och ekologisk säkerhet enligt stränga föreskrifter.

Resultatet:
Med de långlivade Remmers-beläggningssystemen är du alltid på den säkra sidan!

Här börjar framtiden

Kompetenscenter för träytor

Kompetenzzentrum Holzoberfläche: Här börjar framtiden

Teknikledarskap tack vare den modernaste utrustningen. Tack vare de tekniska möjligheterna hos kompetenscentret för träytor kan vi utveckla produktsystem för framtiden som uppfyller våra kunders individuella krav och önskemål till punkt och pricka. I synnerhet täcks de följande funktionerna:

  • Remmers nya kompetenscenter i Löningen förenar på mer än 2 500 m² de viktigaste områdena i vårt dagliga kundorienterade arbete
  • Internationell tillämpningsteknik, kund- och servicecenter samt utbildningsplats under samma tak
  • Justering av alla kundparametrar genom verklig simulering av praktiska krav med reglerbara klimatzoner
  • Den modernaste anläggningstekniken med en helautomatisk, 6-axlig lackeringsrobot med 3D-delidentifiering som extra höjdpunkt
  • Påskyndad utveckling av nya lacksystem
  • Överföring av kunskap i det integrerade utbildnings- och seminariecentret

©
©

Rådgivning vid utformning av ny lackeringsteknik

Kundnära service inom alla områden

Tack vare vår mångåriga erfarenhet vet vi: Genom kompetent rådgivning och gemensam sökning efter lösningar når man målet i slutändan. I synnerhet när det gäller ytbehandling eller applikationsteknik är rådgivarnas kvalifikationer och kompetens
avgörande. Det är därför som våra erfarna experter hjälper dig med att välja ut produkter och utrustning samt att utforma de nödvändiga produktionsprocesserna.

Rådgivning vid utformning av ny lackeringsteknik
Planerar du att omforma eller omstrukturera området för ytbehandling eller applikationsteknik på ditt företag? Vi hjälper dig gärna att välja utrustning och utforma produktionsprocesserna med råd och tips från våra applikationstekniker. Vi säljer naturligtvis inga anläggningar själva, men har kontakt med de ledande anläggningstillverkarna i hela Europa. Våra applikationstekniker kan därmed bidra med värdefull information till din planering och ditt investeringsbeslut,

  • vilket gör att du slipper dyra felinvesteringar och kan planera dina processer på ett effektivt och kostnadsminimerande sätt!
  • Vad har visat sig fungera bra respektive inte bra för andra kunder?
  • Vilka anläggningar harmoniserar särskilt väl med Induline Premium Coatings?
  • Finns det möjligheter att före det egentliga investeringsbeslutet besiktiga jämförbar anläggningsteknik i Remmers kompetenscenter, hos en Remmers-kund eller tillsammans med anläggningstillverkaren?