• Byggnads- och golvskydd

    Som europeiskt ledande leverantör av byggnadsskyddssystem har Remmers omfattande kunskaper om fastighetsunderhåll.

Våra områden

Tätning

Fukt är orsaken till nästan alla typer av byggnadsskador. Därför är ett byggnadsverks livslängd också beroende av hur tät konstruktionen är. Detta gäller inte bara tak och fasader utan även för de byggnadsdelar som kommer i kontakt med jord. Förutsättningarna för varaktigt intakta byggnader är därför täta och torra väggar.

Golvskydd

Professionella och långlivade golvbeläggningssystem för användning i såväl kommersiella som privata områden är en av Remmers kärnkompetenser. Våra produktsystem och lösningar är därför mångsidiga och individuellt anpassade.

Betong

Trots hög kvalitet och beständighet kan det på grund av miljöpåverkan eller tillverkningsfel uppstå skador på betongen, vilka kräver reparation och extra skydd.

Fasad

Fasaden sägs vara husets ansikte. Fasader utgör den största andelen av en byggnads utseende och effekt, men framför allt är de lika mångsidiga och unika som ansikten. Och de skall tas om hand och skyddas på samma sätt.

Byggnadsminnesvård

Byggnadsminnesvård är byggnadsskyddets främsta disciplin. Det spelar ingen roll om det rör sig om detaljerade analyser av objektets byggnadsstatus genom Remmers Fachplanung eller särskilda produktlösningar för varaktigt byggnadsskydd – Remmers GmbH:s portfölj är mångsidig.

Mögelsanering

Mögelsvamp i lägenheten är irriterande och utgör en hälsorisk. Därför är det viktigt att avlägsna mögelsvamp helt och hållet. Våra speciella mögelsaneringssystem är lämpliga för alla tillämpningar och bekämpar inte bara mögelsvamp, utan förebygger även nya mögelangrepp.

Energirenovering

Invändig isolering förändrar den befintliga konstruktionens termiska och hygroskopiska beteende. Utöver problem med kondensvatten måste hänsyn tas till konstruktionens ändrade uttorkningsegenskaper.

Produkter A–Ö

Vi sysselsätter över 80 experter på våra forsknings- och utvecklingsavdelningar, som dagligen utvecklar framtidsinriktade, miljö- och resurseffektiva produktsystem.