©

Mer än bara en färgleverantör:

 • Fristående Tyskt familjeföretag idag aktivt i mer än 30 länder med cirka 1600 högkvalifi cerade specialister
 • Omfattande högkvalitativt produktprogram för träindustri och hantverkare
 • Skräddarsydd lokal kundservice med stöd av internationella ybehandlingsexperter med mångårig expertis
 • Flera kompetenscentrum med den senaste maskin- och anläggningsteknikenvilket gör det möjligt att simulera olika produktionsprocesser
 • Toppmodern laboratorieutrustning erbjuder extraordinära möjligheter inomteknisk innovation

En förhållande på lång sikt av människor, för människor

Skräddarsydda tjänster nära kunden.

Effektiva beslutsprocesser, korta leveranstider och närhet till kunden är hemligheten bakom vår framgång. Med över 400 specialister och tillämpningstekniker över hela Europa förfogar Remmers över det tätaste nätet för kompetent rådgivning på plats. Serviceteamen har många års erfarenhet och är specialutbildade för att möta marknadens och kundernas behov. Oavsett om det gäller hantverkare eller planerare, tekniskt eller anläggningsspecifikt stöd litar vi oss på samarbete människor emellan och söker långsiktiga partnerskap på lika villkor. Vi erbjuder rådgivning med en helhetssyn på produktanvändning, konceptplanering, lagar och föreskrifter, tekniska innovationer och nya designtrender.

Partnerskap i internationellt nätverk.

Från Tyskland till hela världen. Vi rör oss i en bransch där marknaden blir allt mer global, kunder och affärspartners blir allt mer internationellt fokuserade, och kraven påprodukter och projekt upphör inte längre vid nationella gränser. Denna potential upptäckte Remmers tidigt.Vi har redan idag en växande exportandel på över 45 pro-cent i fler än 30 länder i Europa. Med sakkunskap, produkt-lösningar och tjänster följer vi våra kunder till derashemort och till deras arbetsplats.

©

Kompetent. Pålitlig. Kundorienterad.

Remmers–ett starkt varumärke som erbjuder äkta mervärde

 • Fristående Tyskt familjeföretag idag aktivt i mer än 30 länder med cirka 1600 högkvalifi cerade specialister
 • Omfattande högkvalitativt produktprogram för träindustri och hantverkare
 • Skräddarsydd lokal kundservice med stöd av internationella ybehandlingsexperter med mångårig expertis
 • Flera kompetenscentrum med den senaste maskinoch anläggningstekniken vilket gör det möjligt att simulera olika produktionsprocesser
 • Toppmodern laboratorieutrustning erbjuder extraordinära möjligheter inom teknisk innovation

©
©

Innovativa lösningar för en hållbar framtid

Applikationsteknologi

 • Toppmodernt Kompetenscentrums för utveckling och simulering av beläggningssystem, kundkonsultation och utbildning fokus interiöra färgsystem
 • Sömlös integrering i processstyrda målnings- och torkenheter
 • Stöd vid val av Ytbehandlingsssystem och gedigen expertis inom systemplanering
 • Oberoende forsknings- och utvecklingsavdelningar med mer än 80 specialister
 • För att undersöka och utvärdera produktsystem som är ofarliga för miljön och spara resurser
 • Projektpartner till en mängd nationella och europeiska projekt

 • Under 2022 öppnade vi vår nya anläggning i Löningen, Tyskland, där vi erbjuder en ultramodern rådgivnings- och utbildningsanläggning inom byggnads- och golvskydd.

  Kompetenscenter för byggnads- och golvskydd
 • Vid vårt kompetenscenter för träytor med en yta på över 800 kvadratmeter får fler än 500 besökare årligen en inblick i branschens senaste nyheter och utveckling.

  Kompetenscenter för träytor
 • 1 350 kvadratmeter toppmodern teknik - med sin stora maskinhall imponerar det tekniska centrumet i Hiddenhausen varje dag på nya kunder. Beroende på dina önskemål kan vi använda all applikationsutrustning oberoende för dig.

  Kompetenscentrum för industrilacker